Toldregler når du skal eksportere til Norge

De gamle toldregler er ændret

De norske toldmyndigheder har meddelt, at der fra den 1. januar 2019 ikke længere vil være moms- og toldfrie varer for norske forbrugere. Denne ændring betyder, at alle importerede varer vil blive pålagt told og moms (moms) på 25 %. De vigtigste varer, der vil blive berørt af denne ændring, er fødevarer, alkohol og tobaksvarer.

Desuden vil der blive opkrævet told på alle andre varer samt på transport af varer. Afgiftsfritagelsen udfases over en femårig periode fra den 1. januar 2019.

Denne ændring vil sandsynligvis påvirke den konkurrencen på markedet, da de norske forbrugere nu vil skulle betale mere for importerede varer. Dette kan give de indenlandske producenter en konkurrencefordel, da de vil kunne tilbyde deres produkter til en lavere pris end deres udenlandske konkurrenter.

Læs mere om eksport til Norge toldregler.

Hvad skal du vide inden, at du eksporterer til Norge

Når du eksporterer til Norge, er der nogle få ting, du skal være opmærksom på. For det første skal alle varer, der importeres til Norge, være ledsaget af en faktura eller en følgeseddel med angivelse af, hvad der importeres, og hvem det sendes til. Transportvirksomhederne skal gøres opmærksom på, at der skal betales told og afgifter for varerne. Alle importerede varer skal pålægges told og moms på 25 %.

Den gamle 350-kronersgrænse i Norge, hvor danske eksporterende virksomheder kunne sende varer til deres norske kunder told- og afgiftsfrit, så længe varens samlede værdi var under NOK 350, kan du godt glemme. Fra 1. januar 2020 blev den toldregel ændret. Det er nu helt slut med moms-toldfrie varer til norske forbrugere.

Det betyder, at den norske kunde nu skal betale moms, told eller fortoldningsgebyr i forbindelse med køb. Det gør det mere besværlig og dyrere for norske forbrugere at handle på udenlandske hjemmesider og bliver dyrere og mere kompliceret for danske virksomheder at sælge varer til de norske forbrugere.

Hvilke udfordringer kan der være i forbindelse med eksport til Norge

Der kan være flere udfordringerne ved eksport til Norge. Du skal være klar over reglerne for eksport til Norge. Derudover kan vanskeligheden ved at transportere varer dertil også spille en væsentlig rolle. Norge har en lang kystlinje og mange ujævne, bjergrige områder, hvilket gør det vanskeligt og dyrt at transportere varer ad landevej eller med jernbane. Desuden har Norge fået nye strenge told- og karantæneregler, som er vigtige at overholde for at eksportere varer til landet. For at udgå problemer ved eksport af varer til Norge bør du altid holde styr på, hvilke gældende toldregler Norge har. Når du eksporterer varer til Norge, bør du altid samarbejde med toldmæglere og toldagenter, som kan vejlede og hjælpe dig med at håndtere toldreglerne før og efter eksporten.

Når du eksporterer varer til Norge, skal du være opmærksom på de gældende toldregler. Generelt skal alle varer, der importeres til Norge, være ledsaget af en faktura eller en følgeseddel, hvoraf det fremgår, hvad der importeres, og hvem det sendes til.

You Might Also Like

Back to top